…Bojuj o jasne vytýčený cieľ a urob nemožné možným bez výhovoriek …

Slovenské rúška vo Veľkej Británii

19.6.2020