…Bojuj o jasne vytýčený cieľ a urob nemožné možným bez výhovoriek …

Kontakt