…Som človek s elánom, energiou a víziou – priekopník. Rád pracujem na nových veciach, ktoré ešte nikoho nenapadli. Mám rád inovácie

Vzdelanie

Časťou podnikania Jana Telenskeho je zlepšenie vzdelávacieho systému. Jednou z metód je použitie virtuálnej reality v učení. Toto riešenie je navrhnuté tak, aby pomohlo budúcim stavbárom zoznámiť sa so skutočnou budovou na ktorej budú pracovať, plánovať inštaláciu, ísť za veľkoobchodníkom, aby si zakúpili požadované materiály a to všetko v prostredí virtuálnej reality.

Produkt virtuálnej reality už získal niekoľko ocenení vrátane: Najlepší e-learningový projekt – súkromný sektor, Najlepšie simulácie alebo virtuálne prostredia, Najlepšie využitie zmiešaného učenia,  e-learning – ocenenie vynikajúci vzdelávacej organizácie,  Najviac inovatívny nový učebný produkt a najlepšie vzdelávacie technológie.

Jan Telensky venuje počítače školám na Slovensku a vytvára IT učebne v základných školách. Sponzoruje tiež talentovaných, ale znevýhodnených študentov na niekoľkých školách.