…Bojuj o jasne vytýčený cieľ a urob nemožné možným bez výhovoriek …

Farmár

Nádherná ekofarma leží priamo pod Vysokými Tatrami. Farma známa ako Spišská Teplica, bola založená v roku 1952 a má bohatú históriu. Spišská Teplica má vedúcu úlohu v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a zameriava sa predovšetkým na živočíšnu a rastlinnú výrobu.

Filozofiou je vyrábať vysoko kvalitné zdravé potraviny a dlhodobým cieľom farmy je postupne sa transformovať tak, aby sa stala plne samostatná a prosperujúca.

Veľmi dobre si uvedomujeme, aký dopad má naša konanie na životné prostredie a preto kladieme čoraz väčší dôraz na používanie účinnejších technológií šetrných k životnému prostrediu, ako aj na zníženie spotreby energie a chemických látok.

Filozofiou je vyrábať vysoko kvalitné zdravé potraviny a dlhodobým cieľom farmy je postupne sa transformovať tak, aby sa stala plne samostatná a prosperujúca.

Dlhodobým cieľom farmy je postupne sa transformovať tak, aby sa stala plne samostatná a prosperujúca.

Veľmi dobre si uvedomujeme, aký dopad má naša konanie na životné prostredie a preto kladieme čoraz väčší dôraz na používanie účinnejších technológií šetrných k životnému prostrediu, ako aj na zníženie spotreby energie a chemických látok.