…Bojuj o jasne vytýčený cieľ a urob nemožné možným bez výhovoriek …

Manchester United v Poprade

13.3.2019