…Nikdy nepracujem pre peniaze – Peniaze som začal zarábať, až keď som ich prestal počítať. Zaujíma ma výsledok a myšlienka

Medaila za zásluhy o slovenskú diplomaciu

8.12.2020

Vážený pán Telenský,

prijmite moje úprimné blahoželanie k udeleniu medaily Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka “Za zásluhy o slovenskú diplomaciu”, ktorú mám česť dnes Vám odovzdať.

Ako spoluautor výtvarného návrhu medaily som dostal pri príležitosti ukončenia mojej diplomatickej misie v Londýne privilégium od pána ministra navrhnúť na najvyššie rezortné ocenenie niekoľko osobností, ktoré sa zaslúžili o slovenskú dipomaciu dlhoročnou podporou úsilia Veľvyslanectvo Slovenska v spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Som rád, že sa Vám touto formou môžem tiež poďakovat za spoluprácu a podporu aktivít nášho veľvyslanectva a našej krajanskej komunity na britských ostrovech. Je veľmi dôležité oceniť aktivitu tých, ktorí as iniciatívne zaslúžili o šírenie dobrého mena našej vlasti v cudzine a slúžia ako vzor pre dalších. Vysoko si cením aj Vaše investičné aktivity na Slovensku a princíp zodpovedného kapitalizmu, ktorý uplatňujete vo Vašom pôsobení.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám poprial veľa zdravia, osobných aj prcovných úspechov. Verím, že aj naďalej sa budeme môcť opierať o Vašu cennú podporu pri plnení úloh našej zahraničnej služby, v záujme našej krásnej domoviny.

V hlbokej úcte,

Ľubomír Rehák