…Snaž se o jasné definování cíle a udělej nemožné možným bez výmluvy…

Farmář

Janova nádherná ekofarma leží doslova pod Vysokými Tatrami. Farma známá jako Spišská Teplica, byla založena v roce 1952, takže má bohatou historii. Spišská Teplica má vedoucí úlohu v trvale udržitelném zemědělství. Zaměřuje se především na živočišnou a rostlinnou výrobu.

Filozofií je vyrábět vysoce kvalitní zdravé potraviny a současně zajistit trvale udržitelný rozvoj a odpovídající péči o tuto zemi.

Dlouhodobý cíl farmy je postupně se transformovat tak, aby se stala plně soběstačná a udržitelná.

Filozofií je vyrábět vysoce kvalitní zdravé potraviny a současně zajistit trvale udržitelný rozvoj a odpovídající péči o tuto zemi.

Dlouhodobý cíl farmy je postupně se transformovat tak, aby byla schopna produkovat své vlastní potraviny.

Velmi dobře si uvědomujeme, jaký dopad má naše řízení na životní prostředí, a proto klademe stále větší důraz na používání účinnějších technologií šetrných k životnímu prostředí, jakož i na snížení spotřeby energie a chemických látek.