…Snaž se o jasné definování cíle a udělej nemožné možným bez výmluvy…

Zprávy