…Nikdy nepracuji pro peníze – Peníze jsem začal vydělávat, když jsem je přestal počítat… Zajímá mě výsledek, nápad….

Vzdělání

Jednou z částí podnikání Jana Telenského je zlepšení vzdělávacího systému. Jednou z metod je použití virtuální reality v učení. Toto řešení je navrženo tak, aby pomohlo budoucím řemeslníkům seznámit se se skutečnou budovou, na které budou pracovat, plánovat instalaci, jít za velkoobchodníky, aby si zakoupili požadované materiály a provedli instalaci, a to vše v prostředí virtuální reality .

Produkt virtuální reality již získal řadu ocenění včetně: Nejlepší e-learningový projekt – soukromý sektor; Nejlepší simulace nebo virtuální prostředí; Nejlepší využití smíšeného učení; e-learning – ocenění vynikající vzdělávací organizace; Nejvíce inovativní nový učební produkt; a nejlepší vzdělávací technologie.

Jan Telenský věnuje počítače školám na Slovensku a vytváří laboratoře IT v základních školách. Sponzoruje také talentované, ale znevýhodněné studenty na několika univerzitách.