…Nikdy nepracuji pro peníze – Peníze jsem začal vydělávat, když jsem je přestal počítat… Zajímá mě výsledek, nápad….

Královna Alžběta II

11.9.2022

Alžběta II. (celým jménem Elizabeth Alexandra Mary Windsor; 21. dubna 1926 Mayfair, Londýn – 8. září 2022 Balmoral) byla v letech 1952–2022 vládnoucí královna patnácti nezávislých států označovaných jako Commonwealth realm. Jedná se o státy Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalomounovy ostrovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. V každé této zemi byla považována za panovnici samostatného státu a plnění královských povinností pro každou zemi bylo oddělené. Byla také nejvyšší představitelkou anglikánské církve. V dubnu 2018 bylo rozhodnuto, že ji v čele Commonwealthu, na její přání nahradí po její smrti syn Charles, princ z Walesu. I přes velký počet svých funkcí zasahovala královna do politiky v souladu s britským zvykovým právem jen výjimečně.

Britskou královnou se stala ve svých 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. dne 6. února 1952. V dlouhém období její vlády došlo k zániku Britského impéria (proces, který byl zahájen již za jejího otce) a následnému vzniku Commonwealthu. Poté, co britské kolonie získávaly nezávislost, se stala královnou několika nově osamostatněných zemí. Některé z nich později změnily svůj status na republiku. V září 2015 překonala v délce vlády svoji praprababičku, britskou královnu a indickou císařovnu Viktorii, a stala se tak nejdéle vládnoucím panovníkem v anglických a britských dějinách.

Alžběta, pocházející z windsorské dynastie, se roku 1947 provdala za prince Philipa, pozdějšího vévodu z Edinburghu, se kterým měla čtyři děti. Zemřela 8. září 2022 na svém letním sídle, zámku Balmoral, ve Skotsku. Její manžel zemřel 9. dubna 2021. Byla dvanáctinásobnou prababičkou

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-zemrela-britska-kralovna-alzbeta-ii-213639

https://www.stream.cz/zahranicni-1240695-1/video-korunovace-stribro-zlato-diamant-a-platina-jubilea-alzbety-ii-64350394