…Bojuj o jasne vytýčený cieľ a urob nemožné možným bez výhovoriek …

Blahoželanie od Predsedy Vlády

25.1.2023