…Bojuj o jasne vytýčený cieľ a urob nemožné možným bez výhovoriek …

Obraz Madony z Popradu

29.4.2019

História je moja vášeň, preto som neváhal podporit kópii obrazu Madona s anjelmi z roku 1484. Obraz Madony z Popradu patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Spišského okruhu z 15. storočia, jeho kópiu sa podujal zhotoviť reštaurátor Jan Gildein.
Rovnako ako varhany, ktoré som nechal reštaurovať pred 5.timi rokmi, tak aj obraz Madonny si môžete obzrieť v kostole Sv. Egídia v Poprade.