…Bojuj o jasne vytýčený cieľ a urob nemožné možným bez výhovoriek …

ZŠ a MŠ Komenského, Poprad

11.2.2021